Dr. Spil – výrobca detských ihrísk

nadzor Výstavba detských ihrísk, projekty, výber, poradenstvo.

Dr. Spil – Výrobca detských ihrísk

Spil Polska je predný výrobca detských ihrísk, zabývajúci sa tak výrobou zariadení, ako aj vypracovaním projektov, naplánovaním a vytvorením moderných detských ihrísk na objednávku. Spil Polska je firma zaručujúca svojim zákazníkom najlepšie zariadenia pre cvičenie kondície a moderné konštrukčné systémy vytvárané na základe najvyšších štandardov kvality.

Technológia výroby a výstavba detských ihrísk

Vďaka vhodnému spojeniu jednotlivých konštrukčných sústav môže Spil Polska – výrobca detských ihrísk – zaistiť vybavenie mestských ihrísk vyrábané v súladu s platnými bezpečnostnými atestmi. Najvyššie štandardy používané v projektoch, ktoré realizujeme, sú výsledkom spojenia atestovaných konštrukcií a odborných montážnych znalostí. Správna a vedomá voľba vhodných kompozičných materiálov a vysoká estetická a funkčná hodnota našich výrobkov, to sú najdôležitejšie vlastnosti prvkov, ktoré vyrábame.

budowa placów zabaw projekty placów zabaw produkcja placów zabaw producenci placów zabaw produkcja placów zabaw producent placów zabaw

 

Detské ihriska projekty, vybavenie, stavba

Pri príprave projektov vybavenia farebných detských ihrísk, sa staráme, aby boli atraktívne nie len pre investorov, ale predovšetkým pre deti. Používame súpravy vytvárané na základe prvkov systému, predpokladajúceho existenciu štyroch skupín obsahujúcich okrem iného oceľové konštrukcie (podesty, schody, plošiny a stĺpy), prvky vyrobené z umelej hmoty (šikmé plošiny, schodíky, šmýkačky, zábrany apod.), iné oceľové prvky (rámy a mreže na šplhanie, držiaky, hasičské zjazdy) a dekoračné prvky (striešky, zakončenia konštrukčných prvkov).

Preferencie investora, cieľová skupina

Vychádzame naproti požiadavkám užívateľov, špecializujeme sa na výrobu detských ihrísk a vytváranie tematických herných súprav. V závislosti na preferenciách investora sme schopní realizovať projekty predpokladajúce fungovanie detských ihrísk pre užívateľa v niekoľkých kategóriách. Najmladší, ktorí sní o dlhých cestách, si môžu hrať na ihrisku, ktoré pripomína kozmické lode. Tých, kto majú radi prírodu, môžeme pozvať do farebnej záhrady, džungle alebo na slnečné ihrisko. Milovníci hradieb, cimburí a zámockých veží budú určite očarení detským ihriskom zariadeným v orientálnom štýle a ti, kto majú záujem o šport, budú radi šplhať po špeciálne pre nich pripravených prvkoch, ako je lanová pyramída. Tradicionalistov potom môžeme pozvať na klasické ihrisko, ktoré je inspirované nám dobre známymi prvkami, ako je pieskovisko pre deti, šmýkačky a mostíky

Voľba detského ihriska pre konkrétnu cieľovou skupinu

Okrem toho v rámci spolupráce sme schopní zaistiť naším zákazníkom odborné služby pri výberu vhodného ihriska pre konkrétnu cieľovou skupinu. Zaisťujeme tiež spracovanie projektovej dokumentácie a technickú podporu potrebnú pri realizácii určitého nápadu. Okrem toho ponúkame poradenstvo v oblasti bezpečnosti, prevádzkovania a používania jednotlivých konštrukčných prvkov.

Skúsenosti so stavebnou a projektovou činnosťou

Dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali ako výrobcovia detských ihrísk, spojenie s dlhoročnou stavebnou a konštrukčnou praxou, nám umožňujú realizáciu aj mnohých komplikovaných investícii, vrátanie určených pre postihnutých. Detské ihriska značky Dr. Spil