Šport 506001

Č. zariadenia 516001

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 791
šírka (cm) 707

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1158
šírka (cm) 1031

HIC (cm) 250