Šport 504801

Č. zariadenia 514801

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1281
šírka (cm) 1259

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1656
šírka (cm) 1554

HIC (cm) 250