Slnečné 502401

Č. zariadenia 502401

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 632
šírka (cm) 332

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 992
šírka (cm) 613

HIC (cm) 160