Slnečné 502301

Č. zariadenia 502301

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 618
šírka (cm) 558

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 949
šírka (cm) 933

HIC (cm) 160