Slnečné 501901

Č. zariadenia 501901

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 728
šírka (cm) 454

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1028
šírka (cm) 770

HIC (cm) 190