Slnečné 501601

Č. zariadenia 501601

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1164
šírka (cm) 896

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1532
šírka (cm) 1226

HIC (cm) 200