Príslušenstvo 60153B

Č. zariadenia 60153

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 421
šírka (cm) 189

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 721
šírka (cm) 489

HIC (cm) 0