Príslušenstvo 60151D

Č. zariadenia 60151

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 305
šírka (cm) 293

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 605
šírka (cm) 597

HIC (cm) 0