Príslušenstvo 60145D

Č. zariadenia 60145

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 949
šírka (cm) 758

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 595
šírka (cm) 1058

HIC (cm) 0