Príslušenstvo 60145C

Č. zariadenia 60145

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 518
šírka (cm) 518

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 823
šírka (cm) 823

HIC (cm) 0