Príslušenstvo 60145A

Č. zariadenia 60145

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 0
šírka (cm) 0

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 0
šírka (cm) 0

HIC (cm) 0