Príslušenstvo 60143D

Č. zariadenia 60143

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 0
šírka (cm) 0

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 0
šírka (cm) 0

HIC (cm) 0