Orient 510501

Č. zariadenia 510501

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 754
šírka (cm) 587

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1071
šírka (cm) 986

HIC (cm) 160