Orient 510401

Č. zariadenia 510401

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1453
šírka (cm) 683

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1779
šírka (cm) 936

HIC (cm) 190