Orient 510201

Č. zariadenia 510201

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 622
šírka (cm) 552

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 949
šírka (cm) 924

HIC (cm) 190