Orient 510101

Č. zariadenia 510101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 963
šírka (cm) 730

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1302
šírka (cm) 1126

HIC (cm) 170