Orient 509201

Č. zariadenia 509201

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 642
šírka (cm) 470

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1043
šírka (cm) 673

HIC (cm) 190