Orient 509101

Č. zariadenia 509101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 505
šírka (cm) 409

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 821
šírka (cm) 754

HIC (cm) 160