Orient 508801

Č. zariadenia 508801

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1064
šírka (cm) 781

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1453
šírka (cm) 1149

HIC (cm) 190