Orient 508601

Č. zariadenia 508601

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 807
šírka (cm) 562

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1108
šírka (cm) 962

HIC (cm) 190