Orient 508501

Č. zariadenia 508501

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 772
šírka (cm) 663

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1087
šírka (cm) 966

HIC (cm) 140