Orient 508201

Č. zariadenia 508201

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 706
šírka (cm) 336

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1084
šírka (cm) 685

HIC (cm) 140