Orient 508101

Č. zariadenia 508101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 591
šírka (cm) 586

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 897
šírka (cm) 886

HIC (cm) 190