Kozmos 512801

Č. zariadenia 512801

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 578
šírka (cm) 483

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 847
šírka (cm) 846

HIC (cm) 160