Kozmos 506101

Č. zariadenia 506101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 977
šírka (cm) 569

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1376
šírka (cm) 963

HIC (cm) 190