Kozmos 505601

Č. zariadenia 505601

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 682
šírka (cm) 352

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1053
šírka (cm) 552

HIC (cm) 160