Kozmos 505501

Č. zariadenia 505501

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 770
šírka (cm) 445

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1069
šírka (cm) 857

HIC (cm) 190