Kozmos 505101

Č. zariadenia 505101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 834
šírka (cm) 526

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1120
šírka (cm) 805

HIC (cm) 190