Kozmos 505001

Č. zariadenia 505001

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 597
šírka (cm) 435

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 881
šírka (cm) 806

HIC (cm) 190