Kozmos 504901

Č. zariadenia 504901

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 656
šírka (cm) 574

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 974
šírka (cm) 826

HIC (cm) 190