Kozmos 504501

Č. zariadenia 504501

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1010
šírka (cm) 541

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1410
šírka (cm) 710

HIC (cm) 190