Kozmos 504401

Č. zariadenia 504401

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 668
šírka (cm) 577

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1031
šírka (cm) 892

HIC (cm) 190