Kozmos 504301

Č. zariadenia 504301

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 615
šírka (cm) 547

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 938
šírka (cm) 905

HIC (cm) 190