Kozmos 504101

Č. zariadenia 504101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 895
šírka (cm) 782

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1285
šírka (cm) 1163

HIC (cm) 190