Klasické 503301

Č. zariadenia 513301

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 596
šírka (cm) 354

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 989
šírka (cm) 646

HIC (cm) 90