Klasické 501101

Č. zariadenia 511101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 814
šírka (cm) 708

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1215
šírka (cm) 1078

HIC (cm) 190