Klasické 501001

Č. zariadenia 511001

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 889
šírka (cm) 392

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1241
šírka (cm) 692

HIC (cm) 190