Klasické 500901

Č. zariadenia 510901

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 884
šírka (cm) 623

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1256
šírka (cm) 1022

HIC (cm) 190