Klasické 500801

Č. zariadenia 510801

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1059
šírka (cm) 549

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1416
šírka (cm) 901

HIC (cm) 190