Integračné detské ihrisko: bezpečný priestor pre postihnutých

Integračné detská ihrisko to je bezpečný a prívetivý priestor tak pre zdravé, ako aj pre postihnuté deti. Pri rozhodovaní o výstavbe detských ihrísk je treba vziať do úvahy riešenie prispôsobené všetkým deťom, aj tým, ktoré nie sú samostatné a nie sú schopné si na ihrisku úplne samostatne hrať. Hra s rovesníkmi pomáha v ich intelektuálnom aj pohybovom vývoji.

Detské ihrisko pre postihnutých musí splňovať prísne normy. Predovšetkým kvalita prevedenia musí v tomto prípade byť na absolútne najvyššej úrovni. Musí to byť bezpečné a trvanlivé miesto, ale konštrukcia prvkov musí umožňovať, aby ich mohli využívať aj deti, ktoré sú pohybovo postihnuté. Mali by teda byť vybavené ďalšími držiakmi umožňujúcimi ľahké premiestňovanie. Hojdačky, rebríky a ďalšie zariadenie nemôžu byť príliš vysoké, aby zaistili najvyššiu bezpečnostnú úroveň.

 

507235 c507235 b

Detské ihrisko pre postihnuté a zdravé deti

Integračné detské ihriska sú prospešným riešením tak pre zdravé, ako aj pre postihnuté deti. Spoločné hry vytvárajú optimálne šance vývoja. Keď deti s rôznymi disfunkciami sledujú hru zdravých rovesníkov, snažia sa im vyrovnať. Nechcú byť horšie. S každým ďalším, aj malým, pohybovým úspechom sú deti viacej sebaisté. Sú o veľa viacej motivované k ďalším pokusom. Takto ľahšie prekonávajú bariéry a bojujú so svojimi postihnutiami. Na druhej strane zdravé deti sa pri sledovaní snaženia svojich kamarátov učia tolerancií a otvorenosti na iných ľudí. Sú podporou pre osoby s disfunkciami, v prípade potreby im pomáhajú, napr. podaním ruky.

Integračné detské ihrisko: začleňujúci význam hry

Spoločné hry, nezávisle na úrovni postihnutia, sú veľmi prospešné. Čas trávený s rovesníkmi pomáha v intelektuálnom aj pohybovom vývoji. Deti majú možnosť sa naučiť základom chovania v kolektívu. Učia sa, ako sa podeliť s kamarátmi, ako s nimi spolupracovať, napr. pri stávaní báboviek z piesku. Postupne si všímajú výhody skupinových hier, napr. pri výmene hračiek. Prvý styk s rovesníkmi to je veľmi dôležitá chvíľa v rámci socializácie. Pokiaľ si dieťa nebude hrať s kamarátmi, v dospelom živote môže mať problémy s nadväzovaním stykov s inými osobami.

Integračné detské ihrisko: vyberajte si iba preverených dodávateľov

Deti sú veľmi vyberavá skupina. Z tohto dôvodu by malo detské ihrisko splňovať najvyššie požiadavky. Pokiaľ sa rozhodnete pre vybudovanie bezpečného miesta pre deti, mali by ste si zvoliť overených dodávateľov. Iba vtedy získate istotu, že objekt predaný na používanie bude splňovať všetky prísne normy. Dobre pripravený projekt detského ihriska zrýchli jeho vznik. Okrem toho spolupráca s firmami s veľkými skúsenosťami je zárukou rýchlej realizácie a presného prevedenia. Vďaka tomu získavate istotu, že odovzdané na používanie objekty budú splňovať najvyššie štandardy, a detské ihrisko bude slúžiť veľa rokov.