Fantázia 503801

Č. zariadenia 503801

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 613
šírka (cm) 292

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 913
šírka (cm) 642

HIC (cm) 90