Fantázia 503701

Č. zariadenia 503701

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 861
šírka (cm) 714

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1263
šírka (cm) 1047

HIC (cm) 190