Fantázia 503501

Č. zariadenia 503501

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 855
šírka (cm) 761

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1255
šírka (cm) 1064

HIC (cm) 190