Fantázia 503101

Č. zariadenia 503101

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 783
šírka (cm) 676

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1173
šírka (cm) 966

HIC (cm) 190