Fantázia 503201

Č. zariadenia 503201

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 842
šírka (cm) 571

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1142
šírka (cm) 971

HIC (cm) 190