Fantázia 503001

Č. zariadenia 503001

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 1217
šírka (cm) 1065

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 1617
šírka (cm) 1450

HIC (cm) 190