Džungľa 503802

Č. zariadenia 513802

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 493
šírka (cm) 466

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 866
šírka (cm) 716

HIC (cm) 160