Džungľa 503601

Č. zariadenia 513601

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 455
šírka (cm) 312

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 760
šírka (cm) 636

HIC (cm) 90