Džungľa 503502

Č. zariadenia 513502

Rozmery zariadenia
dĺžka (cm) 565
šírka (cm) 340

Rozmery bezpečnostnej zóny
dĺžka (cm) 915
šírka (cm) 647

HIC (cm) 90